Agendapunten politieraad van 24 februari

-A +A
  • Posted on: 17 February 2021
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 24 februari 2021 om 20.00 uur vindt de volgende vergadering van de politieraad van de politiezone HEKLA plaats.

Dit zijn de agendapunten van de openbare zitting:

  • Raadscommissie HEKLA 9 december 2020 en Politieraad HEKLA 16 december 2020 – ontwerpverslag – goedkeuring;
  • Overheidsopdrachten: aankoop van 25 bodycams – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  • Overheidsopdrachten: upgrade HILDE-netwerk – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  • Begroting 2021 – goedkeuring;
  • Toetreding tot IGEAN Milieu & Veiligheid en de aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN Milieu & Veiligheid;
  • Toetreding tot IGEAN Dienstverlening en de aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN Dienstverlening;

Twee agendapunten worden besproken tijdens de gesloten zitting.