Sluikstorten

Zowel het sluikstorten als het zwerfvuil zijn terecht een bron van ergernis van vele inwoners. Dergelijk gedrag past niet in onze HEKLA-gemeenten en daarom willen de lokale besturen op korte termijn deze vorm van asociaal overlastgedrag efficiënter aanpakken.

Wie een klein sluikstort (<1m3) ziet kan dit melden via de website van de gemeente waar het sluikstort te vinden is. Deze melding komt toe bij de gemeentelijke diensten, die voor een zo snel mogelijke opruiming zullen zorgen en het sluikstort aan een controle zullen onderwerpen. Als de vermoedelijke identiteit van de sluikstorter gekend is of deze ter plaatse wordt aangetroffen, roept de gemeente de gemeenschapswacht of de politie erbij om een proces-verbaal op te maken dat kan leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie. Bovendien krijgt de overtreder in sommige gevallen een retributie om de kosten van de tussenkomst van de gemeentediensten te vergoeden.

Gaat het over sluikstort van chemisch/gevaarlijk afval, gebruik dan de app 112BE of bel 101.

Gaat het om grote hoeveelheden afval (>1m3) dan licht u best de wijkpolitie in via onderstaande emailadressen. Zij stellen een proces-verbaal op en maken dit over aan het parket. Dit kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.

- pz.hekla.hove@police.belgium.eu

- pz.hekla.edegem@police.belgium.eu

- pz.hekla.kontich@police.belgium.eu

- pz.hekla.lint@police.belgium.eu

- pz.hekla.aartselaar@police.belgium.eu

Heb je foto's? Voeg ze dan zeker toe als bijlage aan je mail.

Samen gaan we voor "propere" HEKLA-gemeenten!