Uniform gemeentelijk politiereglement

Het uniform gemeentelijk politiereglement (zie bijgevoegde link) beschrijft de verplichtingen en verbodsbepalingen omtrent de veiligheid, gezondheid, rust en orde in de HEKLA-gemeenten, die niet in de wetgeving van hogere overheden worden geregeld. 

Het politiereglement geldt voor het ganse grondgebied van HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar). 

Inbreuken worden bestraft met een administratieve sanctie (GAS-boete). 

Link naar het politiereglement: https://www.edegem.be/uniform-politiereglement