Organogram

De lokale politie HEKLA staat onder leiding van de korpschef en is onderverdeeld in drie directies.

 • Directie beleid - communicatie - rekrutering
  • De directeur beleid - communicatie - rekrutering (BCR) heeft de algemene leiding over:
   • de beleidsmedewerker (BM),
   • het team interne en externe communicatie (IEC),
 • Directie bedrijfsvoering
  • De directeur bedrijfsvoering (BV) heeft de algemene leiding over de steundiensten:
   • de dienst personeel, logistiek, ICT en financiën (PLIF),
   • het team algemeen secretariaat en balie (ASB).
 • Directie operaties
  • De directeur operaties heeft de algemene leiding over de operationele diensten en teams:
   • team operationele coördinatie en steun (OCS),
   • team informatiegestuurde politiezorg (IGPZ),
   • team functioneel beheer (FCB),
   • HEKLA-ondersteuningsteam (HOT),
   • de dienst wijkwerking & onthaal (WO),
   • het team verkeer en het lokaal verwerkingscentrum (VKD / LVC),
   • de dienst zonale permanentie en interventie (ZPI),
   • het team lokale recherche (LOR) en het team jeugd & gezin (JG).

Het politiekorps telt theoretisch 164 medewerkers: 136 operationele politieambtenaren en 28 medewerkers van het administratief en logistiek kader.

Organogram