Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig voor welke belangen we staan, welke dienstverlening we bieden en hoe we dat aanpakken.

Missie

De lokale politie HEKLA vervult de basispolitiezorg op lokaal niveau en sommige politieopdrachten van federale aard.

Visie

De lokale politie HEKLA wil professioneel samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid en wil als een creatieve organisatie flexibel omgaan met veranderingen.

Waarden

Onze medewerkers handelen als betrouwbare partners in veiligheid en leefbaarheid onder het gezag van de overheden:

  • met respect voor diversiteit;
  • op een professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze;
  • vanuit een empathische en onpartijdige ingesteldheid;
  • door een geïntegreerde en integrale benadering;
  • met een dynamische, creatieve, flexibele en innovatieve houding.

Onze leidinggevenden handelen bovendien:

  • vernieuwend in het creëren van een visie;
  • enthousiasmerend om medewerking te verkrijgen;
  • open communicerend in het implementeren van de visie;
  • resultaatgericht in het bereiken van doelstellingen;
  • samenwerkend in de omgang met collega’s.