Diversiteit

Wat is diversiteit?

Soms zijn verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht of huidskleur. Soms zijn ze minder duidelijk: etniciteit, geloofsovertuiging, maar ook competenties en persoonlijke voorkeuren zoals leerstijl of een 'talenknobbel'. Dat HEKLA omgaan met diversiteit hoog in het vaandel draagt, blijkt uit onze visie, missie en waarden. 'Respect voor diversiteit' is de eerste van de vijf HEKLA-waarden die door de HEKLA-personeelsleden werden geselecteerd.

In onze politiezone hebben wij gelukkig weinig negatieve ervaringen met racisme. Het moet de bekommernis zijn van elke politiezone om zowel voor eigen politiemedewerkers als voor externe instanties of burgers een aanspreekpunt te vormen met betrekking tot racisme.

De antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving omvat vijf zogenoemde 'raciale criteria': nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. Op grond van die criteria zijn volgende zaken strafbaar:

  • directe of indirecte discriminatie: iemand ontslaan, of weigeren om hem aan te nemen; weigeren aan iemand te verhuren, enzovoort;
  • haatboodschappen: aanzetten tot haat, geweld of discriminatie;
  • haatmisdrijven: diverse vormen van geweld, fysieke en verbale agressie of pesterijen op school, op het werk, bij sport, op internet en sociale media.

Meer informatie?

Heb je vragen, suggesties of klachten omtrent diversiteit? Contacteer ons via het contactformulier van onze website. Algemene informatie over dit onderwerp kan je terugvinden op www.unia.be.