Agendapunten politieraad 16 december 2020

-A +A
 • Posted on: 10 December 2020
 • By: Team Communicatie

Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA vergadert over de hierna vermelde agenda op woensdag 16 december 2020 om 20.00 uur in de vergaderzaal "Het Arendsnest" op de eerste verdieping van het hoofdcommissariaat te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 43a.

Vanaf heden liggen de dossiers ter inzage op het secretariaat van de korpschef op de eerste verdieping van het hoofdcommissariaat van de politiezone. De dossiers kunnen er tijdens de kantooruren geraadpleegd worden.

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting:

 1. Politieraad HEKLA 23 september 2020 - ontwerpverslag - goedkeuring;
 2. Politieraad - Eedaflegging raadsleden - aanstelling;
 3. Begrotingswijziging nr l van 2020 - goedkeuring;
 4. Begroting 2021 - goedkeuring;
 5. Aanpassing personeelsformatie - behoefteplan en organogram - wijziging;
 6. Addendum - aanpassing inrichting kofferruimte van een politievoertuig (Type combi): 3 voertuigen;
 7. Aankoop zes noodbatterijen/ups voor het serverlokaal goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
 8. Aankoop signalisatiejassen klasse 3: goedkeuring raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze;
 9. Addendum aan delegatiebevoegdheid inzake overheidsopdrachten voor de lopende legislatuur in de politiezone HEKLA;
 10. Uitbreiding WIFI-netwerk.

Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting:

Zes agendapunten.