Vanaf morgen is de reddingsstrook verplicht!

-A +A
  • Posted on: 30 September 2020
  • By: Team Communicatie

De reddingsstrook is de vrije ruimte tussen twee rijstroken in een file die door de prioritaire voertuigen gebruikt kan worden wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt. Dankzij de reddingsstrook kunnen de hulpdiensten dus kostbare tijd winnen als ze zich moeten verplaatsen in een file.

Hoe reageer je als automobilist?

Bij filevorming moeten de bestuurders vanaf nu een reddingsstrook creëren, wanneer ze op een baan rijden met minstens twee rijstroken in hun rijrichting. Concreet houdt dit in dat de bestuurders op de linkerrijstrook zo links mogelijk moeten rijden en de bestuurders op de rechterrijstrook zo rechts mogelijk.

Als de rijbaan meer dan twee rijstroken telt, wijken de bestuurders op de linkerrijstrook zoveel mogelijk naar links uit en de bestuurders op de andere rijstroken naar rechts. Bijvoorbeeld: je rijdt op een baan met drie rijstroken. De voertuigen op de middenstrook en de rechterrijstrook zijn dus verplicht om naar rechts uit te wijken.

Het systeem beperkt zich niet tot autosnelwegen en grote N-wegen. Je moet dit principe ook toepassen of er nu een pechstrook is of niet. 

Spontaan reageren bij filevorming

Het belangrijkste om te onthouden als bestuurder is dat je de reddingsstrook spontaan moet creëren. Je mag niet wachten om uit te wijken naar de juiste kant tot er een prioritair voertuig aankomt. Je moet dat doen vanaf het moment dat de file zich vormt. 

Wat met motorrijders?

Normaal gezien moeten motorrijders ook mee deze reddingsstrook creëren, maar de wetgeving die hen toelaat om voorbij te steken in de file blijft van toepassing. Dat betekent dat ze deze strook ook zullen mogen gebruiken. Dat mag op voorwaarde dat ze prioritaire voertuigen voorrang verlenen en de opgelegde snelheidslimieten respecteren, namelijk maximum 20 km/u sneller dan de file die ze voorbijsteken, zonder daarbij sneller dan 50 km/u te rijden.

Wat met de pechstrook?

Natuurlijk kunnen de hulpdiensten die nog steeds gebruiken, maar ze willen ook graag beschikken over de mogelijkheid om tussen de file door te rijden. Regelmatig is de pechstrook versperd door voertuigen met pech of beschadigde voertuigen. Er liggen ook voorwerpen en andere zaken op die van de rijbaan zijn gewaaid. Soms wordt de pechstrook zelfs verwijderd of versmald voor een bijkomende rijstrook of een spitsstrook.

Samenwerken, samen veilig.

All rights reserved  www.secunews.be
Foto: Patrick Decorte - Secunews