Agendapunten politieraad 23 september 2020

-A +A
  • Posted on: 15 September 2020
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 23 september 2020 om 20:00 uur zal de volgende (digitale) zitting van de politieraad van de lokale politie HEKLA plaatsvinden. 

Vanaf heden liggen de dossiers ter inzage op het secretariaat van de korpschef op de eerste verdieping van het hoofdcommissariaat van de politiezone. De dossiers kunnen er tijdens de kantooruren geraadpleegd worden. 

Volgende agendapunten zullen besproken worden op 23 september:

Agendapunten openbare zitting:

  1. Politieraad HEKLA 24 juni 2020 – ontwerpverslag – goedkeuring;
  2. Begrotingsrekening, eindbalans en resulatenrekening 2019 – goedkeuring;
  3. Personeel: aanpassing personeelsformatie – behoefteplan en organogram – wijziging;
  4. Personeel: functie van een commissaris (officierenkader) – lokale recherche (LOR) – vacantverklaring.

Er is één agendapunt voor de gesloten zitting.

Samenwerken, samen veilig.