Resultaten controle zwaar vervoer 5/3

-A +A
  • Posted on: 6 March 2020
  • By: Team Communicatie

Er werden tijdens deze controle verschillende ademtests afgenomen. Deze waren, zoals het hoort, allemaal ‘safe’.

Tijdens de controle werden er 46 voertuigen en 50 personen gecontroleerd. Er werden uiteindelijk zeven processen-verbaal opgesteld. Deze processen-verbaal waren onder andere voor het niet bezitten van een geldige keuring, het niet kunnen voorleggen van een geldig rijbewijs, het niet naleven van rij- en rusttijden en het niet naleven van de maximale laadcapaciteit.

Er werden ook verschillende onmiddellijke inningen gedaan en de Douane inde nog enkele penale boetes. 

Politiezone HEKLA kijkt alvast uit naar de volgende samenwerking.

Samen werken, samen veilig.