Verkeersveiligheid

-A +A

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het grote aantal slachtoffers (doden en gewonden) in het wegverkeer is een zwaarwegend nadeel van de gemotoriseerde samenleving. Het thema 'Verkeersveiligheid' maakt deel uit van het nationaal veiligheidsplan en het zonaal veiligheidsplan van de politiezone HEKLA.

In HEKLA werken we rond verkeersveiligheid voornamelijk rond:

Voor meer informatie over de verkeersregels verwijzen wij naar de wegcode.

Daarnaast probeert HEKLA sensibiliseringsacties van externe partners onder de aandacht te brengen, zoals: