Eerste buurtinformatienetwerk in Lint

-A +A
  • Posted on: 26 June 2018
  • By: Team Communicatie

Gisteren, maandag 25 juni, ging buurtinformatienetwerk (BIN) Molenveld Lint officieel van start. 

Burgemeester Harry Debrabandere ondertekende samen met waarnemend korpschef Dirk Fonteyne en de BIN-coördinatoren het charter van de allereerste BIN in de gemeente Lint. Ook de teamleider van het wijkteam van Lint, hoofdinspecteur Guy Van Reeth, tekende uiteraard present. 

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers uit een bepaalde buurt en de lokale politie, met als doel de sociale controle te verbeteren en het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen. Ook op vlak van preventie wordt er intens samengewerkt.

De lokale politie HEKLA juicht deze initiatieven toe en is overtuigd van een vlotte en duurzame samenwerking met BIN Molenveld Lint. 

Samen werken, samen veilig.