-A +A

Agendapunten politieraad 22 april 2020

 • Posted on: 17 April 2020
 • By: Team Communicatie

Op woensdag 22 april  2020 zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden.

Het politiecollege meldt dat de burgemeester-voorzitter van de politieraad Koen Metsu het besluit heeft genomen om, op basis van artikel 25/8 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), de vergadering van de politieraad zonder publiek en pers te laten doorgaan en na de zitting van deze politieraad een beknopt verslag voor het publiek en de pers te verspreiden.

Vanaf heden liggen de dossiers ter inzage op het secretariaat van de korpschef op de eerste verdieping van het hoofdcommissariaat van de politiezone. De dossiers kunnen er tijdens de kantooruren geraadpleegd worden.

De agendapunten vindt u terug in het volledige artikel ('lees verder').

Wat houdt jou bezig? Praten helpt!

 • Posted on: 17 April 2020
 • By: Team Communicatie

Bij Tele-Onthaal kan je anoniem terecht met al je vragen en problemen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vooral nu we volop in de coronacrisis zitten, versterken chathulplijnen hun capaciteit. Teleonthaal zet zich samen met andere hulplijnen in om een luisterend oor te bieden. Zij slaan de handen in elkaar en maken tijd om te praten over wat jou bezighoudt.

Onderaan geven we een overzicht van beschikbare hulplijnen waar je terecht kan met vragen,  zorgen, groot of klein. Je kan er anoniem terecht en verkrijgt de nodige ondersteuning in je zoektocht naar mogelijkheden en uitwegen. 

Herstellingswerken aan kruispunt A12 met Bist/Langlaarsteenweg

 • Posted on: 17 April 2020
 • By: Team Communicatie

Vanaf maandag 20 april zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende vijf dagen herstellingswerken uitvoeren aan het kruispunt van de A12 met Bist/Langlaarsteenweg in Aartselaar. Op de nieuwe opstelstrook van de A12 richting Brussel is plaatselijk een wegverzakking opgetreden. Tijdens de werken wordt de rechterrijstrook van de A12 richting Brussel afgesloten en is er op het kruispunt geen kruisend verkeer mogelijk. Om te kruisen zal het verkeer telkens naar het eerstvolgende kruispunt geleid worden.

Lees er alles over op de website van wegenenverkeer, via deze link.

Bedankt voor jullie begrip!

Bedankt voor jullie burgerzin!

 • Posted on: 15 April 2020
 • By: Team Communicatie

Beste bewoners, bedankt voor jullie burgerzin!

Niet samenscholen en afstand houden zijn de twee vuistregels waar we op blijven hameren. Een solidaire toepassing van de gezondheidsmaatregelen zal ons des te sneller leiden naar een stabiel herstel!

De maatregelen zullen nog even gelden en zijn voor niemand gemakkelijk. Ook de politiezone HEKLA waakt over de toepassing ervan!

Tags: 

Samen sterk tegen Corona!

 • Posted on: 9 April 2020
 • By: Team Communicatie

Onze politiezone is alle hulpverleners ontzettend dankbaar en erkentelijk voor hun ongelofelijke inzet om mee het hoofd te bieden aan de ongekende corona crisissituatie, die nu reeds één maand ons land en de hele wereld beroert.

Om alle zorgverleners een hart onder de riem te steken en om hen te bedanken, is vanmiddag om 15.00 uur in naam van het HEKLA korps een applausactie gehouden aan het UZA. Klik hier voor ons filmpje op Youtube.

Een hart voor iedereen!

 • Posted on: 6 April 2020
 • By: Team Communicatie

Ook de politiezone HEKLA wil het zorgpersoneel en iedereen die zijn steentje bijdraagt een hart onder de riem steken. Onze steun gaat uit naar alle getroffenen door het virus, en naar iedereen die de eenzaamheid en het isolement trotseert. 

Samen tegen corona! 

Pagina's