Hoe aanvragen per gemeente

Wie in België woont of verblijft moet voor een uittreksel uit het strafregister bij de gemeente zijn. Wie niet meer in België woont of verblijft, maar nog wel staat ingeschreven in een gemeente, wendt zich tot de gemeente van zijn laatste woon- of verblijfplaats.

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de het Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • gerechtelijke en bestuurlijke instanties;
  • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s,…;
  • particulieren, wanneer het document dient voor gebruik in het buitenland;
  • buitenlanders voor de periode van verblijf in België;
  • bijzondere gevallen (bv. diplomaten).
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 444 00 00.