Agendapunten politieraad 26 juni 2024

Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA vergadert over de hierna vermelde agenda op woensdag 26 juni 2024 om 20.00 uur in de vergaderzaal “Het Arendsnest” op de eerste verdieping van het hoofdcommissariaat te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 43a. 

Vanaf heden liggen de dossiers ter inzage op het secretariaat van de korpschef op de eerste verdieping van het hoofdcommissariaat van de politiezone. De dossiers kunnen er tijdens de kantooruren geraadpleegd worden. 

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting: 

  1. Politieraad 24 april 2024 en 31 mei 2024 – ontwerpverslagen – goedkeuring; 
  2. Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 20.06.2024;
  3. Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20.06.2024; 
  4. Personeel: ter goedkeuring personeelsformatie - behoefteplan en organogram – wijziging. 

 

Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting: 

Vier agendapunten.

Labels