Vertraag niet alleen om een (GAS-)boete te vermijden

De cijfers liegen er niet om. Snelheid is de grootste ‘killer’ in het verkeer en speelt een bijzonder grote rol in de verkeersveiligheid, ook in de politiezone HEKLA. Snelheidsbeperkingen zijn dus veiligheidsmaatregelen die hoogstnodig zijn.

Politie HEKLA

De afgelopen jaren investeerden de vijf HEKLA-gemeenten (Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar) en de politie zelf, heel wat middelen in preventie en sensibilisering. Denk aan het verbeteren en veiliger maken van de weginfrastructuur, het plaatsen van snelheidsinformatieborden en verkeersanalysetoestellen of het voorzien van verkeerslichten die op ‘rood’ springen wanneer er te snel gereden wordt. Daarnaast spendeert de politie quasi dagelijks capaciteit aan anonieme flitscontroles op risicoplaatsen.

Ondanks deze inspanningen blijft ‘overdreven snelheid’ één van de grootste verzuchtingen bij onze inwoners. Daarom willen de vijf gemeenten en de lokale politie HEKLA vanaf 2023 extra inzetten op handhaving, als sluitstuk voor veiliger verkeer.

Dankzij de GAS 5-wetgeving hebben de gemeenten eindelijk een bruikbare tool in handen, waardoor ze mee ‘aan het stuur’ zitten. Onder bepaalde voorwaarden kan snelheidshandhaving in zones 30 en 50 als een gemeentelijke bevoegdheid gezien worden.

Onze HEKLA-gemeenten hebben alle vijf goede redenen om GAS 5 zonaal uit te rollen.

Aartselaar ligt tussen grote verbindingswegen zoals de A12 en de E19. Hierdoor is er veel doorgaand verkeer. Het niet naleven van de snelheidslimieten is één van de voornaamste klachten van onze inwoners. Daarom zet Aartselaar in op de concrete mogelijkheden die de GAS 5-wetgeving biedt.”

Hoe sneller je rijdt, hoe minder tijd je hebt om te reageren of om iets op te merken. In het drukke schoolverkeer van de gemeenten Edegem en Kontich is het naleven van de snelheidslimiet extra belangrijk om de zwakke weggebruikers te beschermen.

Veilig schoolverkeer en extra toezicht op de gekende risicoplaatsen zijn de speerpunten van ons GAS 5-beleid”, klinkt het in Edegem.

Eenzelfde geluid in Kontich, dat zich eveneens typeert door de vele schoolomgevingen in woonwijken. “Hier passeren veel jonge en zwakke weggebruikers. Het is belangrijk dat het openbaar domein zo veilig mogelijk wordt aangelegd en dat de weginfrastructuur voorzien is op de geldende snelheidslimiet. De omgeving moet aanvoelen als een zone waar er maximum 30 of 50 km/u mag gereden worden.”

Vertraag niet alleen om een boete te vermijden. Het zou de laatste reden moeten zijn. Doe het voor jezelf, je gezin, je vrienden,… Doe het voor iedereen. Want vinden we het niet allemaal belangrijk om in een veilige buurt te wonen?

In Lint vinden ze alvast van wel. “We hebben de specifieke plekken waar er in Lint te hard wordt gereden geïdentificeerd. Door handhaving of door de infrastructuur zo in te richten dat je niet snel kan rijden, kan overdreven snelheid getemperd worden.”

De gemeente Hove beseft dat het naleven van de snelheidslimiet in woonbuurten levens kan redden. Logisch, de klap van een aanrijding is veel harder naarmate de snelheid stijgt. Gelukkig vinden steeds meer bestuurders de snelheidslimiet belangrijk.

“De grote doelstelling van dit GAS 5-project is het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Want snelheid is nog altijd de voornaamste oorzaak die mee aan de basis ligt van ongevallen met dodelijke en zwaargewonde slachtoffers.”

Door het GAS 5-verhaal krijgen de politie en de vijf gemeentebesturen dus eindelijk meer slagkracht. Vanaf februari 2023 zal er, bovenop de bestaande mobiele controles, een eerste mobiele flitspaal worden ingezet. Deze flitser zal op het volledige grondgebied van de politiezone HEKLA gebruikt worden om te controleren op overdreven snelheid. Later op het jaar zullen er nog mobiele flitspalen bijkomen.

De gemeenten Kontich en Aartselaar investeren daarnaast nog in trajectcontroles op de meest risicovolle plaatsen. Deze systemen meten de gemiddelde snelheid over een langere afstand en hebben al bewezen dat ze een groot effect hebben op de verkeersveiligheid.

De afhandeling van de snelheidsboetes zal gebeuren door de lokale politie HEKLA en IGEAN.

Samenwerken, samen veilig.

Labels