Samen tegen woninginbraken

Tijdens de donkere wintermaanden en de aankomende vakantie- en feestperiode zien we vaak een piek in het aantal woninginbraken. Onze collega’s zijn dan ook extra waakzaam. Op verschillende manieren voeren we de strijd tegen inbraken op.  

DIW campagne

Zo bouwt HEKLA een ANPR-schild om de pakkans van inbrekers te vergroten. We investeren in ANPR-camera's die nummerplaten van voertuigen herkennen. Samen met de buurzones en de gemeentes werd er een netwerk van camera’s uitgebouwd dat een schild vormt rondom het grondgebied aan de grootste invalswegen.  

Zowel de op- en afritten van en naar autosnelwegen, als andere (grens)wegen zullen afgedekt zijn door deze slimme camera’s. Bij het opsporen van voertuigen die betrokken zijn bij criminele feiten hebben de ANPR-camera's al vaak hun nut bewezen. Ondertussen zijn de eerste camera’s op ons grondgebied geactiveerd. Weldra zal het volledige ANPR-schild operationeel zijn.  

Wist je dat je als burger of inwoner ook heel wat kan doen om een inbraak te voorkomen?  

De inwoners van onze vijf HEKLA-gemeenten kunnen gratis diefstalpreventieadvies aanvragen. Tijdens een huisbezoek toont een diefstalpreventieadviseur je de zwakke plekken van je woning en geeft advies over hoe je deze beter kan beveiligen. 

Onze politiezone leidde de voorbije maanden maar liefst twaalf vrijwilligers op die sinds oktober mee ingezet worden om te zorgen voor een veiligere woonomgeving. Een knap staaltje van burgerparticipatie: diefstalpreventieadvies voor én door burgers! 

Een ander voorbeeld van een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie zijn de buurtinformatiewerken (BIN). Een BIN heeft als doel het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie kenbaar te maken en te verspreiden. Door je aan te sluiten bij een BIN ben je als eerste mee op de hoogte van een verdachte situatie of incident in je wijk. 

Tot slot blijven we het belang van sociale controle benadrukken. Zie je iets verdachts?  Meld dit dan niet via sociale media of mail, maar bel onmiddellijk de politie door gebruik te maken van de app 112BE of door te bellen naar het nummer 101. Elke tip of goede omschrijving kan cruciaal zijn voor onze collega’s om een verdacht voertuig of persoon snel in het vizier te krijgen! 

Samenwerken, samen veilig.