Nieuwe regels voor elektrische steps

Sinds 1 juli 2022 zijn er nieuwe regels voor elektrische steps. Gebruikers moeten 16 jaar oud zijn, mogen geen passagier meer vervoeren, mogen niet meer op de stoep rijden en ook niet om het even waar parkeren. Een woordje uitleg.

E-step

Gebruikers van elektrische (gemotoriseerde) steps zijn bestuurders. Ze worden gelijkgesteld met fietsers en moeten zich dus aan dezelfde verkeersregels houden. De maximumsnelheid is beperkt tot 25 km/u. 

Minimumleeftijd en verbod om een passagier mee te nemen

De minimumleeftijd voor bestuurders van elektrisch aangedreven steps is vanaf nu vastgelegd op 16 jaar.

Uitzonderingen: in woonwijken en wandelzones, op paden die gereserveerd zijn voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs, en in voetgangerszones en speelstraten.

Tenzij het voertuig ontworpen is om meer dan één persoon te vervoeren, is het nu verboden om passagiers te vervoeren. Dit is zo voor steps die ontworpen zijn om slechts één persoon te vervoeren.

Waar mag ik rijden en de step parkeren?

De gebruiker van een e-step moet verplicht op de weg of op het fietspad rijden als het begaanbaar is. Men mag niet op het trottoir rijden. Op het voetpad mag de step wel voortgeduwd worden (onbereden). Voortaan moeten steps zo geparkeerd worden dat ze andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen. Er worden specifieke zones ingericht waar je je deelstep moet (of net niet mag) parkeren.

Verplichte uitrusting

Elektrische steps moeten permanent voorzien zijn van een witte reflector aan de voorkant, een rode reflector achteraan en een zijmarkering bestaande uit ofwel een witte reflecterende strook aan weerszijden van de voetsteunen ofwel een witte reflecterende strook in de vorm van een doorlopende cirkel aan weerszijden van de band van het voor- en achterwiel of een combinatie van de twee. Ze moeten ook voorzien zijn van een claxon die tot op een afstand van 20 meter hoorbaar is en van voldoende doeltreffende remmen. 

Omdat steprijders als fietsers worden beschouwd moeten ze een vast of knipperend niet-verblindend licht aan de voor- en achterkant gebruiken tussen zonsondergang en zonsopgang en bij verminderde zichtbaarheid op een afstand van ongeveer 200 meter. Aan de voorkant moet het licht wit of geel zijn, aan de achterkant rood.Het rode achterlicht moet 's nachts zichtbaar zijn op een afstand van minimaal 100 meter.

Gezien de vele ongelukken die tot lichamelijk letsel leiden wordt het dragen van een valhelm sterk aanbevolen.

Tekst en foto: www.secunews.be, all rights reserved

Labels