HEKLA pakt overlastgedrag aan!

De lokale politie HEKLA hield op donderdag 18 augustus een controleactie ‘overlast’. Met gerichte wegcontroles willen we kordaat optreden tegen onverantwoord of asociaal rijgedrag en vooral ook een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt. Denk maar aan irritante gedragingen zoals: bumperkleven, bruusk optrekken of remmen, gsm’en achter het stuur, tegen de richting rijden, op de baan fietsen, negeren van verkeersborden of verkeerslichten, opgefokte brommers, dubbel parkeren voor een winkel of louter voor een praatje....

Onze verkeersdienst hield verschillende wegcontroles en werkte nauw samen met het HEKLA-ondersteuningsteam om te voorzien in mobiele patrouilles. Zowel onze motards als enkele anonieme voertuigen werden hiervoor ingezet.

Benieuwd naar de resultaten?

Overlast

Tijdens de actie werden enkele opgedreven bromfietsen uit het verkeer gehaald en in beslag genomen. Opvallend was dat één van deze opgevoerde bromfietsen recentelijk nog in beslag werd genomen naar aanleiding van een eerdere controle. De bestuurder van deze bromfiets had dus duidelijk zijn lesje nog niet geleerd.

Voor het vervoer van een passagier op een bromfiets geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Toch betrapten onze collega's enkele minderjarige bromfietsbestuurders die zich niet hielden aan deze regel van de wegcode. Zelfs een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op het vervoeren van een passagier. Verder liep ook een pakjesleverancier tegen de lamp. Deze stond dubbel geparkeerd en reed bovendien rond zonder transportvergunning!

Naast verkeersovertredingen, werden mede dankzij het HEKLA-ondersteuningsteam ook inbreuken vastgesteld op  zwartwerk en verboden wapendracht. In deze dossiers zal nog verder onderzoek worden verricht.

Samenwerken, samen veilig.

Foto: WT Fotografie

Labels