Gezamenlijke controleactie in HEKLA

Vandaag hield onze lokale politie HEKLA, in samenwerking met de Douane, de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en de inspectiediensten, een controleactie in Kontich.

In totaal werd er voor meer dan 22.000 EUR aan (openstaande) boetes en andere inbreuken ingevorderd.

Controleactie

Onze politiediensten stelden onder andere volgende inbreuken vast:

  • overlading
  • niet correct vastzetten van de lading (ladingzekering)
  • niet kunnen voorleggen van een geldig verzekerings- of keuringsbewijs

Eén bestuurder zat onder invloed van drugs achter het stuur.

De douane deed nazicht naar openstaande penale boetes (boetes na een eerdere veroordeling door de rechtbank). Eén vervoersvergunning werd onmiddellijk ingetrokken. VLABEL stelde op haar beurt 28 inbreuken vast, veelal voor achterstallige verkeersbelasting. Eén voertuig werd getakeld. De inspectiediensten voerden onder andere controles uit op zwartwerk, geleverde prestaties en nazicht van diensturen.

We blikken terug op een erg geslaagde actie, met een positieve samenwerking over de verschillende diensten heen.

Samenwerken, samen veilig.

Foto: WT Fotografie