Geen nodeloos alarm

Heb je een alarm- of camerasysteem? Weet dan dat je als burger een aantal verplichtingen hebt in het kader van het reglementair plaatsen, onderhouden en gebruiken van alarmsystemen.

Vanaf september 2023 zal er worden gehandhaafd op het niet-naleven van de regelgeving rond alarmsystemen.

Alarm

Heb je een alarm- of camerasysteem? Dan moet je dit registreren via het online politieportaal https://www.politie.be/nl/police-on-web.

Maak je geen gebruik van een meldkamer voor je alarm? Dan zijn er drie stappen die je moet volgen wanneer je alarminstallatie afgaat.

  1. Controleer. Gaat het alarm echt wel af voor een (poging tot) inbraak?
  2. Gebruik de app 112BE of bel het noodnummer 101 als je zeker bent dat het geen vals alarm is.
  3. Ga ter plaatse. Wanneer de politie arriveert, moet er ook iemand bij het pand zijn.

Onze interventieploegen proberen altijd zo snel mogelijk ter plaatse te gaan bij een inbraakalarm. Regelmatig gaat het om een vals alarm waarbij er geen elementen te vinden zijn die wijzen op een inbraak. Hierdoor komen meer dringende opdrachten in de wacht te staan.

Daarom zal vanaf september 2023 worden gehandhaafd op het niet-naleven van de regelgeving rond alarmsystemen.

Laat je alarm- of camerasysteem altijd installeren door een erkende firma. De lijsten van vergunde ondernemingen vind je op BeSafe.be. Zij doen alles volgens de regels van de kunst en zijn op de hoogte van de wetgeving. Wist je bijvoorbeeld dat een buitenalarm maximaal 3 minuten mag afgaan?

Een alarm- of camerasysteem is een hele investering. Weet dat goede leefgewoontes (alles goed afsluiten, bewoonde indruk geven, sleutels niet laten rondslingeren,…) niets kosten en nog steeds de basis vormen om het inbrekers heel wat moeilijker te maken.

Meer info? https://www.politiehekla.be/vragen/verlies-of-diefstal/diefstalpreventieadvies-en-afwezigheidstoezicht.

Samenwerken, samen veilig.

Labels