Cursus Veilig op Weg voor jonge verkeersovertreders

Samen met het parket van Antwerpen start de lokale politie HEKLA op 1 maart een project waarbij jonge verkeersovertreders extra gesensibiliseerd worden.

Combi

Jongeren van 12 tot en met 15 jaar die binnen het jaar twee vastgestelde verkeersovertredingen begaan zullen verwacht worden op een cursus ‘Veilig op Weg’, die gegeven wordt door VIAS Institute. Deelname kost 50 euro. Na de tweede vastgestelde verkeersovertreding stelt de politie sowieso een proces-verbaal op, waarop vermeld wordt of de jongere de cursus al dan niet volgde. Het dossier wordt dan overgemaakt aan de sectie jeugd en gezin van het parket van Antwerpen, die instaat voor de verdere opvolging.

Door dit te organiseren willen we deze jongeren kennis over de verkeersregels bijbrengen en vooral laten inzien waarom de wegcode zo belangrijk is. We wijzen hen op hun aandeel in het verkeer en hoe ze hun eigen veiligheid én die van andere weggebruikers garanderen.

De politie spendeert veel capaciteit en middelen aan handhaving, maar verkeersveiligheid is een taak van iedereen. Door deze samenwerking met het parket en VIAS Institute willen we jonge verkeersovertreders hier bewust van maken, zodat ze inzien dat ze hun gedrag in het verkeer moeten bijsturen.

Samenwerken, samen veilig.