Controleactie zwaar vervoer

Afgelopen dinsdag nam onze PZ HEKLA deel aan een actie die zich richtte op de controle van zwaar vervoer.

Samen met PZ Rupel, wegpolitie Antwerpen en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) deden we een doorgedreven controle van boorddocumenten, vrachtbrieven, vergunningen, (over)ladingen, ladingzekering,... 

Een fijn staaltje van bovenlokaal samenwerken, maar we stelden ook weer heel wat inbreuken vast. Specifieke controles op zwaar vervoer blijken nog steeds broodnodig.

Controle zwaar vervoer

We controleerden 46 voertuigen, waarvan bijna de helft (22) niet in regel was. In totaal inden de politiediensten en de belastingdienst voor meer dan 15.000 EUR aan boetes. Verschillende dossiers zullen verder behandeld worden door de politierechtbank.

Enkele voorbeelden van onze vaststellingen:

  • geen vergunning voor het uitvoeren van uitzonderlijk vervoer;
  • geen geldige vervoersvergunning;
  • inbreuken ladingzekering (lading niet correct vastgemaakt);
  • inbreuken ADR-wetgeving (vervoer van gevaarlijke stoffen);
  • overlading;
  • inbreuken rij- en rusttijden;
  • gsm'en achter het stuur;
  • niet-dragen van de gordel;
  • inbreuken op inschrijving voertuig, keuringsbewijs, verkeersbelasting.

Samen met onze partners blijven we ons inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Samenwerken, samen veilig.