Controleactie ADR

Vorige week hield onze lokale politie HEKLA, in samenwerking met de diensten van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL/ADR), een controleactie op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

In totaal werd er voor 4.155 EUR aan inbreuken ADR geïnd.

ADR

Tijdens de actie werden vijftien voertuigen gecontroleerd op de ADR regelgeving, waarvan er vier in overtreding waren. Volgende inbreuken werden vastgesteld:

  • ontbreken van het UN nummer op de oververpakking
  • ontbreken van de vermelding 'oververpakking' op de pallet
  • UN nummer te klein
  • ontbreken merkteken 'milieugevaarlijk' op de verpakkingen
  • ontbreken gevaarsetiket op vervoerdocument
  • geen/onvoldoende ladingzekering
  • ontbreken van een waarschuwingsteken
  • ontbreken van veiligheidshandschoenen
  • slijtage oranje schild
  • ontbreken grote gevaarsetiketten op de mobiele tank

Eén bestuurder kreeg een waarschuwing voor het ontbreken van het opvangreservoir.

Verder werden er nog inbreuken vastgesteld voor het ontbreken van een geldige vrachtbrief en het negeren van een verkeersbord.

Ook transporteurs, verladers, bestuurders,... moeten zich natuurlijk netjes aan de veiligheidsregels houden. De vastgestelde inbreuken tonen aan dat dergelijke controles nodig blijven.

Samenwerken, samen veilig.

Labels