Agendapunten politieraad woensdag 28 februari

Op woensdag 28 februari 2024 om 20:00 uur zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA te Edegem.

Politieraad

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting:

  • Politieraadscommissie 5 december 2023 en politieraad 13 december 2023 – ontwerpverslagen – goedkeuring;
  • Goedkeuring nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten;
  • Overheidsopdrachten: aankoop klasse IV-kogelwerende vesten: goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  • Overheidsopdrachten: aankoop en ombouw van een anoniem voertuig – type SUV voor officiers bestuurlijke politie (OBP): goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  • Overheidsopdrachten: toetreding raamcontract politiezone Antwerpen – aankoop uniformkledij – polo’s: goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  • Personeel: de politieraad verleent aan het politiecollege de machtiging om zich burgerlijk partij te stellen namens de politiezone – delegatiebevoegdheid.

Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting:

Twee agendapunten.