Agendapunten politieraad woensdag 21 juni

Op woensdag 21 juni 2023 om 20:00 uur zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA te Edegem.

Politieraad

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting:

1. Politieraad HEKLA 26 april 2023 – ontwerpverslag – goedkeuring;

2. Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 22.06.2023;

3. Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 22.06.2023.

Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting:

Eén agendapunt.

Labels