Agendapunten politieraad 29 juni

Op woensdag 29 juni 2022 om 20.00 uur vindt de volgende vergadering van de politieraad van de politiezone HEKLA plaats.

Politieraad

Dit zijn de agendapunten van de openbare zitting:

  • Politieraad HEKLA 27 april 2022 – ontwerpverslag – goedkeuring;
  • Personeel: Ter goedkeuring – aanpassing personeelsformatie – behoefteplan en organogram - wijziging;
  • Personeel: Benoeming van de selectiecommissie m.b.t. aanwerving van personeel via mobiliteit;
  • Personeel: Benoeming van de selectiecommissie m.b.t. de aanwerving van personeel via het nieuwe concept externe rekrutering;
  • Overheidsopdrachten: Takelen van voertuigen op het grondgebied van politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze.

34 agendapunten worden besproken tijdens de gesloten zitting.

Labels