Agendapunten politieraad 26 april 2023

Op woensdag 26 april 2023 om 20:00 uur zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA te Edegem.

Politieraad

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting:

1. Politieraad HEKLA 15 maart 2023 – ontwerpverslag – goedkeuring;
2. Jaarverslag 2022 – aktename.