Agendapunten politieraad 24 april 2024

Op woensdag 24 april 2024 om 20:00 uur zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA te Edegem.

Politieraad

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting: 

1. Politieraad 28 februari 2023 – ontwerpverslag – goedkeuring; 
2. Overheidsopdrachten: vernieuwing abonnementen mobiele telefonie en dataverbruik – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze; 
3. Personeel: functie van een commissaris (officierenkader) – adjunct directeur operaties - vacantverklaring.

Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting:

Twee agendapunten.

Labels