Agendapunten politieraad 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 om 20:00 uur zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA te Edegem.

Politieraad

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting:

  1. Raadscommissie van 7 december 2022 & politieraad HEKLA 14 december 2022 - ontwerpverslagen - goedkeuring;
  2. Overheidsopdrachten: aankoop van twee motorfietsen BWM voorde dienst Verkeer van depolitiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  3. Overheidsopdrachten: aankoop van één politievoertuig-type combi voor de dienst Zonale Permanentje en Interventie (ZPI) van de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  4. Overheidsopdrachten: aankoop van één anoniem politievoertuig voor de dienst HEKLA Ondersteuningsteam (HOT) van de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  5. Overheidsopdrachten: aankoop van een anoniem politievoertuig - type Ford Tourneo - voor de dienst verkeer van de politiezone HEKLA-goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  6. Overheidsopdrachten: aankoop van één mobiele flitsradar voor de dienst Verkeer van de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  7. Overheidsopdrachten: aansluiting raamcontract AWV MDM/18K03 - LIDAR as a service;
  8. Overheidsopdrachten: intentieverklaring - raamcontract voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel Cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving;
  9. Overheidsopdrachten: levering van brandstof voertuigen via magneetkaarten voorde politiezone HEKLA - goedkeuring lastenboek, goedkeuring ramingen vaststelling gunningswijze;
  10. Overheidsopdrachten: aankoop van 60 laptops - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze.

Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting:

Zeven agendapunten.