Agendapunten politieraad 14 december 2022

Op woensdag 14 december 2022 om 20:00 uur zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA te Edegem.

Politieraad

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting:

 1. Politieraad HEKLA 26 oktober 2022 – ontwerpverslag – goedkeuring;
 2. Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 21.12.2022;
 3. Raadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de politiezone over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 21.12.2022;
 4. Raadsbeslissing tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur IGEAN Dienstverlening;
 5. Raadsbeslissing tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur IGEAN Milieu en Veiligheid;
 6. Financiën: Begrotingswijziging 2022 nr 1 – goedkeuring;
 7. Financiën: Begroting 2023: goedkeuring;
 8. Overheidsopdrachten: aanstelling onderhoudsfirma voor de technische installaties van het hoofdcommissariaat: goedkeuring raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze;
 9. Overheidsopdrachten: aankoop en in werkingstelling van trajectcontrole te Aartselaar: goedkeuring kosten raming en vaststelling gunningswijze;
 10. Overheidsopdrachten: aankoop en in werkingstelling van trajectcontrole te Kontich: goedkeuring kosten raming en vaststelling gunningswijze;
 11. Overheidsopdrachten: vernieuwing contract postverwerking politiezone HEKLA: goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze.

Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting:

Negen agendapunten.

Labels