Anoniem meldpunt drugsplantages

Via een meldformulier op de website www.drugsplantageontdekt.be kan je op een veilige en volledig anonieme manier de politie verwittigen over verdachte situaties i.v.m. drugs. Je kan de situatie kort beschrijven door de locatie van de verdachte situatie mee te delen en te beschrijven wat er zich precies afspeelt. Je kan de melding ook verduidelijken door foto’s toe te voegen. Er kan daarnaast aangeduid worden of de politie jou hierover mag contacteren. Maar de melding kan uiteraard ook volledig anoniem. De ingediende meldformulieren komen uiteindelijk terecht bij de bevoegde politiediensten en worden daar verwerkt.