Afwezigheidstoezicht

-A +A

Gaat u met vakantie? Wij houden voor u een oogje in het zeil!

Via de kosteloze service afwezigheidstoezicht frequenteren wij uw woning tijdens onze patrouilles. Dit kan op elk ogenblik van de dag of de nacht zijn.

Tijdens een rondgang controleren wij of alles in orde is ín en rond uw woning. Als er onregelmatigheden vastgesteld worden, verwittigen wij een door u aangeduid vertrouwenspersoon. Die persoon kan dan maatregelen treffen tot uw thuiskomst.

Wenst u gebruik te maken van deze service?
Dit kan door een meldingsformulier in te vullen in één van onze wijkkantoren of via de website Police on web.

Meld dit bij voorkeur een week vóór uw vertrek. Zo komen wij reeds vanaf de eerste dag dat u weg bent op controle.