Zonaal veiligheidsplan

-A +A

Het zonale veiligheidsplan

Klik op "Het zonaal veiligheidsplan 2020 -2025" om dit beleidsdocument te raadplegen. 

Het zonaal veiligheidsplan is voor de politiezone HEKLA het beleidsplan met de gekozen strategische doelen. Bij de keuze van deze strategische doelen houden we rekening met het nationaal veiligheidsplan en met de verwachtingen van de leden van de zonale veiligheidsraad, de bevolking, eigen medewerkers en andere partners.

Uitgebreide analyses tonen aan dat we in HEKLA geconfronteerd worden met gelijkaardige criminaliteitsfenomenen als de voorbije jaren. Door middel van jaarlijkse actieplannen worden de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 aangepakt.

Prioriteiten veiligheidsfenomenen:
  1. diefstallen in woningen;
  2. verkeersveiligheid;
  3. overlast, in de brede zin (drugsbezit en -handel, sluikstorten, vandalisme, geluidsoverlast,...)

Uiteraard volgen we het 'criminaliteitsbeeld' permanent op. Zien we bepaalde tendensen, dan spelen we flexibel in op de veranderingen.