ANPR

Het ANPR-cameranetwerk van HEKLA registreert het in- en uitgaand verkeer in onze politiezone. Deze slimme camera's herkennen nummerplaten en worden o.a. gebruikt om voertuigen op te sporen die betrokken zijn bij criminele feiten.

De ANPR-camera’s staan, in samenspraak met de naburige politiezones, op zorgvuldig gekozen locaties om zo voor een ANPR-schild te zorgen.

De aankoop en installatie van de ANPR-camera’s werd goedgekeurd door de politieraad op de vergadering van 20 oktober 2021.

Bij het gebruik van de ANPR-technologie wordt rekening gehouden met de verschillende wetgevingen zoals de Camerawet, de Wet op het Politieambt en ook de actuele Privacywetgeving.