Vacatures

-A +A

De politiezone HEKLA is werkgever voor 164 personeelsleden en levert een kwaliteitsvolle dienstverlening in een aangenaam werkklimaat. Wij willen dat alle medewerkers zich goed voelen en dat iedereen zich gewaardeerd weet in zijn deskundigheid. Ook besteedt HEKLA veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. We willen creatief en flexibel omgaan met evoluties.
'Samenwerken, samen veilig' is onze slogan.

Onze politiezone heeft regelmatig vacatures voor operationele politiemensen en administratief personeel. Hieronder zie je een oplijsting van de huidige vacatures. Deze worden naargelang de aard en functie ofwel intern (binnen de geïntegreerde politie) ofwel extern gepubliceerd. Interne vacatures zijn bedoeld voor politiemensen die reeds bij de politie werken of in de politieopleiding zitten. Voor de externe functies kan iedereen solliciteren.

De huidige vacatures bij de politiezone HEKLA:

Intern 

(enkel mogelijk voor personeelsleden van de geïntegreerde politie)

Extern  

                  (voor iedereen toegankelijk)                    

 1 inspecteur team Operationele Coördinatie & Steun / Lokaal Informatiekruispunt

•1 inspecteur team Functioneel Beheer

•1 inspecteur team Lokale Recherche

•2 wijkinspecteurs

•3 inspecteurs team Verkeer

MOB 2021-03: kandidaturen tot 6 augustus 2021

 

Heb je nog bijkomende vragen? Stuur dan een e-mail naar personeelszaken@politiehekla.be.

Alvast veel succes en hopelijk tot binnenkort!