Dienst Zonale permanentie en interventie

-A +A

Interventie is de politionele hulpverlening die hetzij op eigen initiatief of hetzij op vraag van de interne klanten (wijkwerking, recherche…) of externe klanten (brandweer, gemeentediensten, bevolking,…) uitgevoerd wordt. Naargelang de aard van het feit is de reactie zo vlug mogelijk voor dringende interventies of binnen aanvaardbare termijn voor niet-dringende vragen tot interventie. 

De interventie wordt op een permanente wijze binnen de politiezone HEKLA georganiseerd rekening houdend met enerzijds het aantal en de aard (ernst en dringendheid) van de oproepen en anderzijds met de vereiste en evidente aanwending van de beschikbare middelen. De organisatie van de interventieploegen maakt de continuïteit van de politieopdrachten mogelijk om:

  • onmiddellijk gevolg te kunnen geven aan een oproep tot dringende interventie;
  • ter zake de nodige vaststellingen te doen en proces(sen)-verbaal op te stellen;
  • de opgelegde toezichtdiensten uit te voeren.

In juni 2016 stelde HEKLA haar fietsteam DELTA voor. Klik op DELTA voor meer informatie en het promofilmpje.

 

KorpschefSecretariaat koprschefDirectie Beleid - Communicatie - KwaliteitszorgDirectie BedrijfsvoeringDirectie OperatiesBeleidTeam IECDienst KZDienst PLIFTeam ASBTeam OCSTeam LIKTeam Sociale ZakenTeam Lokale RechercheDienst Zonale permanentie en interventieTeam VerkeerDienst Wijkwerking en onthaalImage Map