Dienst Wijkwerking en onthaal

-A +A

De wijkwerking & onthaal is de hoeksteen van de gemeenschapsgerichte politie. In HEKLA wordt deze dienst verzekerd door vijf wijkteams.

De wijkwerking is een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die maximaal georiënteerd is op de behoeften en de verwachtingen van haar omgeving. Wij voorzien per gemeente een specifiek wijkteam, dat aangestuurd wordt door een teamleider. 

Dag in, dag uit werken wij aan drie principes om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren:

  • de bereikbaarheid;
  • de aanspreekbaarheid;
  • het verschaffen van een kwalitatief en afdoend antwoord aan de burger of de externe partner.
De taken van een wijkinspecteur zijn lokaal verankerd, maar ook zeer uiteenlopend. Van het verspreiden van algemene informatie naar de bevolking, tot het actief luisteren bij klachten en het aanreiken van oplossingen. Van het opsporen van kleine conflicten, tot het afleveren van attesten en het toezicht op personen. Van het samenwerken met de gemeentediensten en de BIN-netwerken, tot het in de goede banen leiden van evenementen.

KorpschefSecretariaat koprschefDirectie Beleid - Communicatie - KwaliteitszorgDirectie BedrijfsvoeringDirectie OperatiesBeleidTeam IECDienst KZDienst PLIFTeam ASBTeam OCSTeam LIKTeam Sociale ZakenTeam Lokale RechercheDienst Zonale permanentie en interventieTeam VerkeerDienst Wijkwerking en onthaalImage Map