Team Verkeer

-A +A

Verkeer is de politionele hulpverlening met betrekking tot de uitvoering van verkeerstaken in het kader van de basispolitiezorg die nodig zijn voor het beheren van de lokale verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersinbreuken en de bijdrage tot het vlot verkeer op het grondgebied van de politiezone, met uitzondering van de autosnelwegen. De taken groeperen zich rond vier assen:

  • het voeren van preventieve en repressieve acties inzake de naleving van de verkeersregels;
  • de verkeersregeling bij ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit;
  • het vaststellen van verkeersongevallen; 
  • het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid

 

KorpschefSecretariaat koprschefDirectie Beleid - Communicatie - KwaliteitszorgDirectie BedrijfsvoeringDirectie OperatiesBeleidTeam IECDienst KZDienst PLIFTeam ASBTeam OCSTeam LIKTeam Sociale ZakenTeam Lokale RechercheDienst Zonale permanentie en interventieTeam VerkeerDienst Wijkwerking en onthaalImage Map