Team Jeugd & Gezin

-A +A

Het team Jeugd & Gezin staat in voor de slachtofferbejegening, dit is de politionele hulpverlening aan de slachtoffers van misdrijven. Het team zorgt voor een adequate opvang, onthaal en emotionele steun. Dit gebeurt op eigen initiatief, via interne vraag (wijkwerking, interventie,...) of via externe vraag (parket, onderzoeksrechter,...). 

Daarnaast voert deze tweedelijnsdienst ook onderzoeken naar feiten die kaderen in een ruimere gezins- of familiale context. Het gaat bijvoorbeeld over intrafamiliaal geweld, een verontrustende opvoedingssituatie, kindermishandeling, oudermishandeling of belaging. Verder voert het team ook sociale onderzoeken uit in opdracht van de burgerlijke rechtbank of bij een adoptie. Het team Sociale Zaken volgt ook spijbelaars op. Wanneer er zelfs maar een vermoeden is van één van dergelijke feiten kan iedereen hiervan aangifte doen bij de politie.

Neem een kijkje op de pagina 'Thema's' om met de juiste hulpverlening in contact te komen. In drie handige folders staan alle nuttige adressen van hulpverleningsorganisaties per problematiek. 

KorpschefSecretariaat koprschefDirectie Beleid - Communicatie - KwaliteitszorgDirectie BedrijfsvoeringDirectie OperatiesBeleidTeam IECDienst KZDienst PLIFTeam ASBTeam OCSTeam LIKTeam Sociale ZakenTeam Lokale RechercheDienst Zonale permanentie en interventieTeam VerkeerDienst Wijkwerking en onthaalImage Map