Team Algemeen Secretariaat en Balie

-A +A

De ondersteunende administratieve taken gaan zowel om gerechtelijke administratie, verkeersadministratie als andere administratieve steun ter ondersteuning van de andere diensten en teams van het politiekorps.

Het team ASB voert op weekdagen tijdens de bureeluren het onthaal uit van het hoofdcommissariaat. Het onthaal is de wijze waarop de politie zich organiseert om de burgers in staat te stellen haar op een zo toegankelijk mogelijke wijze en tijdig te bereiken. Drie principes zijn daarbij belangrijk: de bereikbaarheid van de dienstverlener, de aanspreekbaarheid van de dienstverlener en het verschaffen van een afdoend antwoord aan de klant-burger.

 

KorpschefSecretariaat koprschefDirectie Beleid - Communicatie - KwaliteitszorgDirectie BedrijfsvoeringDirectie OperatiesBeleidTeam IECDienst KZDienst PLIFTeam ASBTeam OCSTeam LIKTeam Sociale ZakenTeam Lokale RechercheDienst Zonale permanentie en interventieTeam VerkeerDienst Wijkwerking en onthaalImage Map