Team Communicatie

-A +A

banner communicatie

Binnen de krijtlijnen van het communicatiebeleid van de korpsleiding stelt de teamleider het jaarlijks communicatieplan op om de interne en externe communicatie te optimaliseren. Communicatie is immers cruciaal om medewerkers en andere partners te betrekken om het korpsbeleid samen te realiseren door hen tijdig en correct te informeren over wat de korpsleiding wil doen, waar ze mee bezig is, wat ze gerealiseerd heeft en waar ze na evaluatie zo nodig in bijstuurt.  

KorpschefSecretariaat korpschefDirectie Beleid - Communicatie - KwaliteitszorgDirectie BedrijfsvoeringDirectie OperatiesBeleidTeam IECDienst KZDienst PLIFTeam ASBTeam OCSTeam LIKTeam Sociale ZakenTeam Lokale RechercheDienst Zonale permanentie en interventieTeam VerkeerDienst Wijkwerking en onthaalImage Map