Beleid

-A +A

Door de omgeving van de politiezone HEKLA permanent te kennen en te begrijpen, adviseert de beleidsmedewerker de korpschef om het toekomstbeeld (= visie) voor het politiekorps te definiëren en zo nodig bij te sturen. Hierdoor kan het politiekorps voldoen aan de verwachtingen van haar belanghebbenden en op een creatieve en flexibele wijze anticiperen en omgaan met externe veranderingen.

De beleidsmedewerker staat de korpschef bij om de medewerkers te betrekken, zodat de visie en missie van het politiekorps stapsgewijs en procesmatig gerealiseerd worden. De beleidsmedewerker ondersteunt de projectleiders in de realisatie van concretere doelstellingen op middellange en korte termijn.

 

KorpschefSecretariaat korpschefDirectie Beleid - Communicatie - KwaliteitszorgDirectie BedrijfsvoeringDirectie OperatiesBeleidTeam IECDienst KZDienst PLIFTeam ASBTeam OCSTeam LIKTeam Sociale ZakenTeam Lokale RechercheDienst Zonale permanentie en interventieTeam VerkeerDienst Wijkwerking en onthaalImage Map