Resultaten acties

-A +A
  • Posted on: 13 September 2021
  • By: Team Communicatie

Vorige week donderdag werden we op twee dispositieven bijgestaan door de sociale inspectiediensten. Het leverde volgende resultaten op:

  • vier inbreuken wegens illegale tewerkstelling;
  • drie inbreuken wegens zwartwerk;
  • twee andere inbreuken tegen de sociale wetgeving;
  • elf verkeersinbreuken (niet dragen van de veiligheidsgordel, rijden zonder geldig rijbewijs, niet naleven rijverbod; niet kunnen voorleggen van een geldig verzekerings- of keuringsbewijs, gsm'en achter het stuur, niet kunnen voorleggen van een geldige vervoersvergunning en overtredingen in verband met de ladingzekering).

Afgelopen weekend hielden we op drie locaties wegcontroles tegen dronken rijden. Dit waren de resultaten:

  • vier dronken bestuurders (één onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor vijftien dagen, één intrekking voor zes uur, twee intrekkingen voor drie uur);
  • 118 bestuurders die weten dat alcohol drinken en rijden niet samengaan (bijna 97%)
  • één proces-verbaal wegens het rijden zonder rijbewijs.

Samenwerken, samen veilig.