Resultaten wegcontroles van afgelopen weekend

-A +A
  • Posted on: 7 June 2021
  • By: Team Communicatie

Onze lokale politie HEKLA hield afgelopen zaterdagavond en -nacht wegcontroles op drie verschillende locaties in onze politiezone. 

155 bestuurders moesten een ademtest afleggen. Meer dan 93% van de gecontroleerde bestuurders hield zich voorbeeldig aan de regels. Toch betrapten we tien personen, die helaas nog niet beseften dat drinken en rijden niet samengaat. Acht van hen moesten voor respectievelijk drie en zes uur het rijbewijs inleveren. Twee personen hadden zoveel alcohol gedronken, dat ze onmiddellijk hun rijbewijs moesten inleveren. 

Daarnaast stelden we nog vijf processen-verbaal op voor:

  • rijden zonder geldig rijbewijs;
  • het niet kunnen voorleggen van een geldig keuringsbewijs;
  • het bezit van verdovende middelen (negatieve speekseltest).

Samenwerken, samen veilig.