Agendapunten politieraad 21 april 2021

-A +A
  • Posted on: 15 April 2021
  • By: Team Communicatie

Te bespreken agendapunten tijdens de openbare zitting:

  1. Politieraad HEKLA 24 februari 2021 – ontwerpverslag – goedkeuring;
  2. Besluit van toetreding tot de aankoopcentrale betreffende de overheidsopdracht van PZ Geel-Laakdal-Meerhout aangaande “aanduiding verzekeringsmakelaar voor personenverzekering, verzekering zaakschade, verzekering aansprakelijkheid en autoverzekeringen” en tot sluiting van de opdracht;
  3. Overheidsopdrachten: aankoop van drie wijkvoertuigen voor het wijkteam Edegem, Aartselaar en Kontich – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  4. Overheidsopdrachten: aankoop van een anoniem voertuig voor de dienst Lokale Recherche – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
  5. Overheidsopdrachten: aankoop van een anoniem voertuig voor de dienst Lokale Recherche/Jeugd en Gezin – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze.

Te bespreken agendapunten tijdens de gesloten zitting:

Twee agendapunten.

Samenwerken, samen veilig.