Resultaten gezamenlijke wegcontrole

-A +A
  • Posted on: 11 January 2021
  • By: Team Communicatie

Afgelopen weekend hield onze lokale politie HEKLA op drie verschillende locaties wegcontroles. De actie gebeurde in samenwerking met de lokale politie Rupel.  

Opvallende en heuglijke vaststelling was dat we op het vlak van alcohol geen enkele vaststelling deden. We namen in totaal 235 ademtesten af. Alle bestuurders bliezen dus negatief! Een erg hoopgevend resultaat.

We betrapten wel één bestuurder die onder invloed van drugs achter het stuur zat. Nadat deze persoon een positieve speekseltest aflegde, werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Deze bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Daarnaast stelden we nog 13 processen-verbaal op wegens verschillende verkeersinbreuken, zoals:

  • rijden zonder geldig rijbewijs;
  • niet naleven van een rijverbod;
  • niet kunnen voorleggen van een geldig verzekerings-, inschrijvings- of keuringsbewijs;
  • gsm'en achter het stuur;
  • niet correct bevestigen van een kinderbeveiligingssysteem.

In één voertuig troffen we lachgas aan. Dit werd bestuurlijk in beslag genomen.

Samenwerken, samen veilig!