Ik beloof me aan de snelheidslimiet te houden

-A +A
  • Posted on: 27 November 2020
  • By: Team Communicatie

Snelheidsovertredingen blijven nog steeds een heikel punt op de Vlaamse wegen. Toch is 9 op de 10 autobestuurders overtuigd van het nut van de snelheidslimieten. De VSV voerde een onderzoek waaruit blijkt dat, ondanks de overtuiging dat snelheidslimieten nuttig zijn, 1 op de 4 Vlamingen zich niet consequent aan de snelheidslimiet houdt. Voornamelijk mannen onder de 45 jaar hebben een zware voet.

In een schoolomgeving en binnen de bebouwde kom houden de Vlaamse bestuurders zich beter aan de snelheidslimieten. De helft van de bevraagde burgers geeft ook aan dat er meer op snelheid zou moeten gecontroleerd worden, en daarbij vooral in de eigen straat.

Beloof ook jij je aan de snelheidslimiet te houden? Doe het nu via deze link.

Samenwerken, samen veilig!

Tekst en illustratie: VSV