Agendapunten digitale politieraad van 24 juni 2020

-A +A
  • Posted on: 18 June 2020
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 24 juni 2020 om 20:00 uur zal de volgende digitale zitting van de politieraad plaatsvinden. 

Vanaf heden liggen de dossiers ter inzage op het secretariaat van de korpschef op de eerste verdieping van het hoofdcommissariaat van de politiezone. De dossiers kunnen er tijdens de kantooruren geraadpleegd worden. 

Volgende agendapunten zullen besproken worden op 24 juni:

Agendapunten openbare zitting:

  1. Goedkeuring ontwerpverslag politieraad 22 april 2020;
  2. Delegatiebevoegdheid inzake overheidsopdrachten voor de lopende legislatuur in de politiezone HEKLA.

Er zijn geen agendapunten voor de gesloten zitting.

Samenwerken, samen veilig.