Bedankt voor jullie burgerzin!

-A +A
  • Posted on: 15 April 2020
  • By: Team Communicatie

Beste bewoners, bedankt voor jullie burgerzin!

Niet samenscholen en afstand houden zijn de twee vuistregels waar we op blijven hameren. Een solidaire toepassing van de gezondheidsmaatregelen zal ons des te sneller leiden naar een stabiel herstel!

De maatregelen zullen nog even gelden en zijn voor niemand gemakkelijk. Ook de politiezone HEKLA waakt over de toepassing ervan! Samen met jullie streven onze medewerkers naar een daling van de curve: zet je sociale leven even ‘on hold’ en respecteer eenieders recht om gezond te zijn en te blijven! Je wordt daarom verwacht zoveel mogelijk thuis te blijven. Wil je toch naar buiten? Blijf rond uw kot en respecteer, vrijwaar een rustige omgeving!

Noodlijnen 101 en 112 zijn er alleen voor dringende oproepen, voor algemene vragen i.v.m. corona kan je terecht op info-coronavirus.be.

Samen sterk tegen corona!

Tags: